Voor het nieuwe Nhow Rai Hotel te Amsterdam hebben wij 650st. toegangsdeuren, 690st. vaste panelen en ruime 3000st. spiegels ingemeten, geleverd en gemonteerd. Tevens hebben wij de dagkanten van de de deuren voorzien van maatwerk r.v.s. zetwerk.